Psikiyatri Merkezinde Yaşanan İşten Çıkarmalar

Sorunları ortaya koyan yazıları üreterek mesleğe, alana ve sosyal çalışma yaşamına katkıda bulunmak meslektaşlarımızın en doğal hakkı, hatta görevidir.

0%
*Bu yazı tahmini 4 dakika 1 saniye okuma süresine sahiptir.

Salgın sürecinde tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ruh sağlığı çalışanlarının sorumlulukları daha da artmıştır. Kamuda ve özel sektörde görev yapan meslektaşlarımız fiziksel sağlığın yanı sıra ruh sağlığının da korunmasına yönelik çalışmaları özveriyle sürdürmektedir. Buna karşın görev yerlerinde gerekli fiziksel tedbirler alınmadan yüz yüze görüşme yapmaya, mesleki ve insani koşulların ötesinde performans göstermeye ve danışanlara ihtiyaç olmadığı halde test uygulamaya zorlanan meslektaşlarımız olduğu bilgisi iletişim kanallarımız aracılığıyla derneğimize iletilmektedir. Ayrıca işten çıkarma ve ücret kesintileriyle tehdit edilen meslektaşlarımız olduğu da tarafımızca bilinmektedir. Bu uygulamaların, verilen hizmetlerin niteliğini ve hizmet alanların psikolojik sağlığını olumsuz etkileyeceği açıktır. Türk Psikologlar Derneği olarak meslektaşlarımızın sosyal, fiziksel ve ekonomik güvenliklerini hiçe sayan, etik ilkelerimizi ihlal eden her türlü uygulamaya karşı olduğumuzu ve bu uygulamalara karşı gereken her türlü adımı atmaya kararlı olduğumuzu belirtmek isteriz.

Gazete Duvar yazarlarından Pınar Öğünç’ün meslektaşlarımızla yaptığı temaslara dayandırarak 3 Mayıs 2020 tarihinde yayımladığı yazı ile yukarıda değinilen durum medya aracılığıyla da gündeme gelmiş; gönderi, pek çok takipçi ile çok sayıda meslektaşımız tarafından paylaşılmıştır. 

Akabinde beş meslektaşımız önde gelen ruh sağlığı kuruluşlarından Madalyon Psikiyatri Merkezi tarafından, “işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı” (İş Kanunu 25/2) gerekçesiyle iş akitleri feshedilerek işten çıkarılmış; ancak işten çıkarmaların nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmamıştır. İşten çıkarma nedeninin, meslektaşlarımızın bahse konu yazıyla ilişkilendirilmeleri olması durumunda kurumun bu fiili, başta düşünce ve ifade özgürlüğü ile çalışma hakkı ve etiğinin ihlali anlamına gelecektir. Kuşkusuz ki meslek veya bilim uzmanlarının, kendi alanlarına dair sorunları eleştirel bir yaklaşımla dile getiren, halka duyuran veya çözüm önerileri içeren yazıları paylaşarak yaygınlaştırması şöyle dursun bu nitelik ve özellikteki yazıları üreterek mesleğe, alana ve sosyal çalışma yaşamına katkıda bulunması en doğal hakkı, hatta görevidir.

Türk Psikologlar Derneği olarak anılan kurumdan bir açıklama beklediğimizi; geçmişte olduğu gibi bugün de tüm meslektaşlarımızla her alanda, her konuda dayanışma içinde olduğumuzu; hak kaybına uğrayan, insani ve mesleki hakları ihlal edilen meslektaşlarımızın yanında yer alacağımızı; gerekli hallerde hukuki danışmanlık da dahil olmak üzere her türlü desteği vereceğimizi bir kez daha belirtmek isteriz. 

Meslektaşlarımıza, üyelerimize ve kamuoyuna saygıyla duyurur; sağlıklı günler dileriz.

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.
>