Psikososyal Dayanışma Ağı – Ankara (PSDA Ankara)

0%
*Bu yazı tahmini 3 dakika 55 saniye okuma süresine sahiptir.

             6-7 Şubat 2023 tarihlerinde Kahramanmaraş'ta gerçekleşen ve 10 ilimizde daha (Adıyaman, Adana, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa) etkili olan depremler hepimizi derinden sarstı.

            Doğal afet, insan eliyle yaratılan travma, katliam, yıkım ve savaş ortamlarında dayanışmanın, bir arada olmanın öneminin bilinciyle deprem bölgelerinden Ankara'ya gelen kişilere yönelik psikososyal çalışmaların planlanması ve uygulanması amacıyla bir araya geldik. Böylelikle gönüllü ruh sağlığı çalışanları, ruh sağlığı alanında çalışan sivil toplum örgütleri ve emek örgütleriyle Ankara Psikososyal Dayanışma Ağı’nı 'yeniden' oluşturduk.

            Afet sonrası psikososyal müdahalelerde, afetten etkilenmiş bireylerin desteklenmelerine ve birbirlerini desteklemelerine öncelik verilmektedir. Bu kapsamda; travma sonrası belirtilerle baş etmede, kişilerin kendi kaynaklarını kullanmalarını teşvik edecek müdahalelerin gerçekleştirilmesi; bu süreçte mevcut kaynakları ile baş etmekte zorlanan kişilere yönelik ise yoğun psikolojik yardımın sağlanması hedeflenmektedir.

Yüzyılın felaketi olarak anılan bu depremlerin etkilerinin uzun vadeli olacağını, bu nedenle de deprem bölgelerinden Ankara'ya gelen tüm kişilerle kısa, orta ve uzun vadeli çalışmaların bir an önce planlanması gerektiğini düşünmekteyiz.

Kısa vadeli çalışmalarımızın kapsamı:

- Ankara’ya deprem sonrası gelen bireylerle dayanışma,

- Psikososyal gereksinimlerin tespiti ve değerlendirilmesi,

- Bilgilendirme amaçlı basılı ve görsel materyallerin hazırlanması ve yaygınlaştırılması,

- Depremden doğrudan etkilenen çocuk, ergen ve yetişkinlerin yanı sıra dolaylı olarak etkilenen yakınlarını destekleyici seminer ve toplantıların planlanması ve gerçekleştirilmesi,

Orta vadeli çalışmalarımızın kapsamı:

- Psikolojik ilk yardım, psikoeğitim odaklı psikolojik destek gruplarının organize edilmesi,

- Çocuk, ergen ve yetişkinler için süreğen grup çalışmalarının planlanması,

- Destek verenlere yönelik psikolojik desteğin planlanması ve uygulanması,

Uzun vadeli çalışmalarımızın kapsamı:

- Çocuk, ergen ve yetişkinler ile yüz-yüze ve/veya online bireysel görüşmelerin planlanması şeklindedir.

Psikososyal Dayanışma Ağı – Ankara psikoloji, psikiyatri, sosyal hizmet, insan hakları alanlarında çalışan kuruluşların bir araya gelmesi ile oluşan ve dayanışma ve psiko-sosyal desteğe ulaşmak isteyen bireyler için bir kanal olması amaçlanan bir oluşum olarak düşünülmüştür.

Dayanışma yaşatır...

 

PSİKOSOSYAL DAYANIŞMA AĞI ANKARA

Ankara Tabip Odası

Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği

Kadın Dayanışma Vakfı

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Ankara Şubesi

Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Ankara Şubesi

Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği

Türk Psikologlar Derneği Travma, Afet ve Kriz Birimi

Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği

Türkiye Psikiyatri Derneği Ankara Şubesi

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.
>