Ruh Sağlığı Kanun Teklifi Hakkında

Teklifi ve sivil toplum örgütleri arasındaki bu dayanışmayı desteklemeye devam etmekteyiz.

0%
*Bu yazı tahmini 4 dakika 44 saniye okuma süresine sahiptir.

 
Ülkemizde ruh sağlığı alanını tanımlayıp düzenleyebilecek bir yasaya uzun yıllardır ihtiyaç duyulmaktadır. Geçmişte, ruh sağlığı yasası çıkarılması adına farklı girişimler olsa da bu girişimler bir ruh sağlığı yasasının çıkarılması için yeterli olmamıştır. 
 
Son dönemde ruh sağlığı alanında hizmet sağlayan meslek gruplarının üyelerinden oluşan çatı derneklerin ve hak savunuculuğu yapan sivil toplum organizasyonlarının katılımıyla “Ruh Sağlığı Yasası” tekrar gündeme gelmiştir. Dönemin MHP Aydın Milletvekili Sayın Deniz Depboylu’nun daveti üzerine Türkiye Psikiyatri Derneği, Türk Psikologlar Derneği, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği, Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Psikiyatri Hemşireleri Derneği, Çocuk Gelişimi ve Eğitimcileri Derneği ile Ruh Sağlığında İnsan Hakları Girişimi Derneği temsilcileri bir araya gelerek 2016 yılı Aralık ayından itibaren yasa teklifi üzerinde çalışmaya başlamıştır. Özenli ve uzun bir çalışma sürecinin sonunda asgari müşterekte uzlaşılan bir metin oluşturulmuştur. Bu Ruh Sağlığı Kanun Teklifi, Sayın Depboylu tarafından 02.03.2018 tarihinde TBMM Başkanlığı’na sunulmuştur. Yukarıda anılan meslek ve sivil toplum örgütlerinin uzlaşı ile oluşturduğu yasa teklifi ile TBMM’ye verilen kanun teklifi arasında “klinik psikolog” tanımı üzerinde farklılık olmakla birlikte üzerinde uzlaşılan metnin özüne sadık kalındığı görülmektedir. Söz konusu tanımda sonradan yapılan değişikliklere ilişkin şerhimiz devam etmekle birlikte Türk Psikologlar Derneği olarak Ruh Sağlığı Kanun Teklifi ve sivil toplum örgütleri arasındaki bu dayanışmayı desteklemeye devam etmekteyiz. 
Yasa teklifinin temel aldığı ilkeler aşağıdaki gibi sıralanmıştır:
Bireylerin ruhsal yönden sağlıklı gelişimini sağlamak,
Ruh sağlığı sorunu olan bireyleri belirlemek,
Ruh sağlığı hizmet standartlarını tanımlamak,
Ruh sağlığı hizmet ve desteklerini mümkün olan en kapsamlı ölçüde ve kişinin gönüllülüğüne dayalı temelde sunmak,
Bireylerin kendi iyileşme süreçlerine dahil olmalarını sağlamak,
Sunulan önleyici, destekleyici ve iyileştirici hizmetleri mümkün olan en az kısıtlayıcı ve en uygun yöntemlerle sunmak,
Ruh sağlığı sorunu olan bireyler için sosyal bağlar kurmak, ekonomik kendine yeterlik sağlayacak hizmetler ağı düzenlemek,
Ruh sağlığında bakım ve yataklı tedavi hizmeti veren tüm kurumların etkin, sistematik ve düzenli aralıklarla devam eden denetimini yapmak.
 
Son günlerde yasa teklifinin medyada gündem oluşturmaya başlamasıyla birlikte yasa teklifinin toplumda artan şiddet olayları ve genel olarak ruh sağlığı problemlerindeki artış nedeniyle çıkarılmak istendiği gibi bir izlenim oluşmuştur. Bu yasa elbette ki ruh sağlığıyla ilişkili bireysel ve toplumsal sorunlara pratik çözümler önermeyi hedeflemektedir; ancak içeriğinden de anlaşılacağı gibi Ruh Sağlığı Kanun Teklifi temelde ruh sağlığı hizmetlerinin sunumuna ilişkin genel bir çerçevenin oluşturulmasını, hizmet alan kişilerin haklarının korunmasını ve hizmet veren grupların tanımlanmasını hedeflemektedir. Derneğimiz, Ruh Sağlığı Kanun Teklifinin TBMM’de devam eden sürecini yakında izlemeye, ülkemizin bir ruh sağlığı yasasına sahip olabilmesi için ilgili meslek örgütleri ile iş birliği içinde olmaya devam edecektir.
 
Kamuoyuna ve değerli meslektaşlarımıza saygıyla duyurulur.

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.
>