SAAF ve HfCF Programları Başlıyor

0%
*Bu yazı tahmini 1 dakika 8 saniye okuma süresine sahiptir.

Türk Psikologlar Derneği, Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği (ÇİİÖDER) ve merkezi İngiltere’de bulunan Child and Family Training (CFT) kuruluşu ile son dönemde yürüttüğü iş birliği sonucunda, 19-20 Mayıs 2019 tarihlerinde Çocuk Korumada Değerlendirme ve Analiz Çerçevesi (The Safeguarding Assessment and Analysis Framework - SAAF) programının, 13-15 Ekim 2019 tarihlerinde ise Çocuklar ve Aileler için Umut (Hope for Children and Families - HfCF) müdahale programının eğitici ve uygulayıcı eğitimlerini gerçekleştirdi. Türk Psikologlar Derneği ve ÇİİÖDER üyelerinin katılımıyla gerçekleşen eğitimler, Türkiye’de çocuk koruma sisteminin güçlendirmesine yönelik bahsi geçen programların yaygınlaştırılması çalışmalarının ilk aşamasını oluşturuyor.

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.