Sahte Psikologlara Dur!

Sahte psikologlara karşı mücadelemize destek verin

0%
*Bu yazı tahmini 2 dakika 26 saniye okuma süresine sahiptir.

Türk Psikologlar Derneği, ülkemizde psikoloji bilimi ve uygulamalarının çağdaş düzeye ulaşmasını, psikologların meslekî haklarının korunmasını, psikologlar arasında birlik, beraberlik ve dayanışma sağlayarak psikoloji bilimi ve mesleğinin ülkemizde tanıtılması, geliştirilmesi ve toplum yararına kullanılabilmesini hedeflemekte olan bir meslek örgütüdür.

Bilindiği üzere “psikolog” yahut “klinik psikolog” unvanlarını sahip olmadığı halde kullanan "SAHTE PSİKOLOGLARIN" mesleğimize ve kişilerin ruh sağlığına yönelik saldırıları son yıllarda artarak devam etmektedir. Söz konusu kişiler maddî çıkar sağlamak maksadıyla sahip olmadıkları psikolog/klinik psikolog unvanlarını kullanarak hem mesleğimizin onurunu zedelemekte hem de halk sağlığını tehlikeye atmaktadır.

Derneğimiz bu zamana kadar konuya ilişkin gerçekleştirdiği başvurular neticesinde söz konusu kişilerin faaliyetlerinin durdurulmasını ve haklarında ceza davaları açılmasını sağlayarak bu idarî ve hukukî süreçlerin bizzat takipçisi olmuştur. Ne var ki söz konusu saldırılar, ülkemiz mevzuatının barındırdığı eksiklikler, denetimsizlik ve toplumun ruh sağlığı konusundaki eksik yahut yanlış bilgileri gibi nedenlerle sayıları azımsanamayacak düzeyde devam etmektedir.

Türk Psikologlar Derneği olarak alanımızı ve mesleğimizi korumak için söz konusu ihlalleri ortadan kaldırmak amacıyla gereken mücadeleyi sürdürmekte kararlıyız.

Tam da bu nedenle tüm üyelerimizi, meslektaşlarımızı ve değerli yurttaşlarımızı, karşılaşmış oldukları “sahte psikolog vakalarını” derneğimize bildirerek kararlı mücadelemize katkıda bulunmaya çağırıyoruz.

Bildirimlerinizi bildirim@psikolog.org.tr adresine yapabilirsiniz.

 

Tüm bildirimler etik ilkelerimiz çerçevesinde değerlendirilmektedir. Etik Kurulunu ilgilendiren şikayetler doğrudan TPD Etik Kuruluna yapılmalıdır. 

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.
>