TPD EĞİTİM BURSU

Başvuru Tarihleri Aralığı 1 Mayıs 2023 - 1 Haziran 2023

0%
*Bu yazı tahmini 2 dakika 3 saniye okuma süresine sahiptir.

1 Haziran 2023’ten itibaren TPD’nin (genel merkez) açmayı planladığı eğitimden, kontenjanın %10'u, (örneğin 30 kişilik bir eğitimden 3 kişi) ekonomik durumu iyi olmayan meslektaşlarımızın ücretsiz yararlanacağı şekilde ayrılacaktır. İlerleyen zamanlarda, başarılı olanlara başarı bursu vb. de verilecektir. Benzer şekilde, meslektaşlarımızın veya derneğin desteğiyle, ücretsiz eğitim sayısı artırılacaktır. 

Süreç
1.    Başvurular, her yılın 1 Mayıs ile 1 Haziran tarihleri arasında toplanacaktır. Başvuruların geçerliliği 1 yıldır. (Örneğin 1 Haziran 2023’te alınan başvuruların sahipleri, 1 Haziran 2023 ile 1 Haziran 2024 tarihleri arasındaki eğitimlerden yararlanacaktır.) İlgili sürede eğitim alamayanlar diğer dönemde başvuru yapabilecek ve yapılan bu başvurular öncelikli olacaktır.
2.    Başvuru sahipleri, eğitim takvim yılı içinde sadece 1 eğitimden ücretsiz faydalanabilecektir. Başvuru formunda, eğitim tercihleri doğrultusunda karar verecektir. Bu bağlamda aday, ya ihtiyacı olan eğitimleri tercih edecek ya da uygun olan herhangi bir eğitimden faydalanabilecektir.

Başvuru Koşulları
1.    Psikoloji lisans mezunu olmak. (Başvurusu sırasında diploma veya E-Devlet'ten mezuniyet belgesi istenecektir.)
2.    Hâlihazırda bir yerde çalışmıyor olmak. (Başvuru sırasında E-Devlet'ten hizmet dökümü istenecektir.)
3.    İlgili başvuru döneminde, Türk-İş’in belirlediği, hane halkı toplam gelirinin yoksulluk sınırı altında olması. (Beyan esastır.)
4.    TPD üyesi olmak.

Başvuru formu için buraya tıklayınız.

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.
>