Uluslararası İşbirliği Protokolü

Türk Psikologlar Derneği ile Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği arasında işbirliği protokolü imzalandı.

0%
*Bu yazı tahmini 0 dakika 52 saniye okuma süresine sahiptir.

 
24 Mayıs 2019 tarihinde Gazimağusa'da buluşan Türk Psikologlar Derneği ile Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği temsilcileri altı ayı aşkın süredir üzerinde çalışılan işbirliği protokolünü imzaladı.

Eğitim faaliyetlerinin güçlendirilmesi, kapasite arttırımları için deneyim paylaşılması, karma gruplarla toplantı ve etkinlik düzenlenmesi, sosyal politikalar konusunda deneyim ve izlence paylaşımı, ortak uzman konferansları düzenlenmesi ve iki örgütün üyeleri için karşılıklı olarak eşit üyelik avantajları sağlanması hususlarında mutabakata varan taraflar, iyi niyet beyanlarını sunarak işbirliğinin uzun vadeli olması temennilerini andı.

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.