Kişilik Bozuklukları İçin Bilişsel Terapi
Kodu: #7


 • Çevirmen:
  İbrahim Yiğit
 • Sayfa bilgisi:
  80 gr. Enso Creamy
 • Basım:
  İlk Basım
 • Sayfa sayısı:
  96
 • Ölçüler:
  16 x 24
 • ISBN:
  978-605-68876-0-4
 • İlk basım:
  30.11.2018
20 TL

Şema Odaklı Terapi gücünü Bilişsel Terapi yöntemlerinden alan, aynı zamanda Psikanaliz ve Gestalt gibi ekolleri bünyesinde birleştiren eklektik bir yaklaşımdır. Young ve arkadaşları erken dönem yaşantıların önemini vurgulamış, duygulanım deneyimlerinin ve terapötik ilişkinin kritik değerini ortaya koymuşlardır. Eserde kuramın temelleri tanıtılırken aynı zamanda  en dirençli pataloji gruplarından olan kişilik bozukluklarıyla  çalışırken kolaylık sağlayacak bir danışan rehberi sunulmuştur. Kitap borderline, narsisistik, çekingen bağımlı, obsesif-kompulsif, pasif agresif ve histironik kişilik bozukluklarının tedavisinde şema odaklı terapinin bütünleyici gücünü gözler önüne sermektedir. Terapinin uygulamaya yönelik tekniklerinin anlatıldığı eserde kolaylık sağlaması açısından Young Şema Ölçeği, şema listeleri ve danışan rehberi sunulmuştur. Vaka örnekleriyle zenginleştirilen eser açık ve net anlatımıyla klinisyenlere kolaylık sağlayacaktır.