Eğitimler Hakkında

Eğitim uygulama, başvuru ve işletim sürecine ilişkin ayrıntılı bilgiye bu sayfadan erişebilirsiniz.

0%
*Bu yazı tahmini 1 dakika 13 saniye okuma süresine sahiptir.

Kamu yararına çalışan Türk Psikologlar Derneği, test, materyal ve envanter uygulama yetkinliği kazandıran; teknik ve beceri kazanımı hedefleyen; mesleki yetkinlikleri artırma amacı taşıyan ve farkındalık artırıcı eğitimler düzenlemektedir. Kurumun eğitim faaliyetleri, ticari eylemler olup iktisadi işletme kanalıyla yürütülmektedir.

Eğitim önerisinde bulunmak (eğitmenlik başvurusu) için aşağıdaki başvuru formunu doldurarak Türk Psikololar Derneği Genel Merkezine iletmeniz gerekmektedir.

Eğitim Başvuru Formu pdf

Türk Psikologlar Derneği tarafından düzenlenecek eğitimlerin içeriği, amaç ve hedefleri ile kayıt kabul ölçütleri, Eğitim Değerlendirme Komisyonu tarafından onaylanmaktadır. Eğitim başvurusunun değerlendirmesinde ilgili alanda deneyim ve yetkinlik sahibi hakemlerin görüşü temel alınmaktadır.

  • Eğitim Değerlendirme Komisyonu Üyeleri

    Prof. Dr. Şennur KIŞLAK Komisyon Başkanı
    Prof. Dr. Zehra UÇANOK Komisyon Üyesi
    - Komisyon Üyesi

     

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.