Şeffaflık Belgeleri

Faaliyet raporları, kurumsal raporlar ve performans verilerine erişebilirsiniz.

0%
*Bu yazı tahmini 5 dakika 10 saniye okuma süresine sahiptir.

 • Genel Merkez Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları

  2018-2020 Dönemi Faaliyet Raporu pdf
  2016-2018 Dönemi Faaliyet Raporu pdf
  2014-2016 Dönemi Faaliyet Raporu pdf
  2012-2014 Dönemi Faaliyet Raporu pdf

   

 • Personel Performans Verileri

  Türk Psikologlar Derneği ve bağlı kuruluşları kadrosunda görev yapan tüm personel için bireysel performansın iletişim becerileri, verimlilik, sürdürülebilirlik ve etkililik yönünden değerlendirilebilmesi amacıyla 270° değerlendirme esasları uygulanmaktadır. Buna göre her bir personel için sorumlu oldukları yöneticileri, eş pozisyonda görev yaptıkları çalışma arkadaşları ve sorumlulukları altındaki çalışanlar ile görevleri gereği iş/hizmet ilişkisi içerisinde oldukları teşkilat üyeleri, aşağıdaki başlıklarda 0-6 arası Likert usulü görüş beyanında bulunmaktadır.

  1. Olayları ve düşünceleri doğru sözcüklerle yazılı veya sözlü olarak anlaşılır şekilde aktarır.
  2. Kurumsal yazılı ve sözlü iletişim kurallarına uyar.
  3. İfadelerine özen gösterir, her zaman tutarlı konuşur.                 
  4. İletişimde olduğu kişinin duygu, düşünce ve ihtiyaçlarını anlamaya çalışır.
  5. Göreviyle ilgili tekniği, mevzuatı ve işleyişi başkalarına sormasına ihtiyacı yoktur.
  6. Yeni teknoloji, bilgi ve ürünleri takip eder ve bunlara uyum sağlamıştır.
  7. Görevinin gerektirdiği bilgi altyapısına sahiptir.
  8. İş süreçlerini iyileştirmek ve/veya hızlandırmak için çaba gösterir.
  9. Herhangi bir sorunla karşılaştığında sorunu kavrar ve sebeplerini sağlıklı olarak teşhis edebilir.
  10. Sorun hakkında mevcut çözüm seçeneklerini değerlendirerek uygun çözüm seçeneğini belirler.
  11. Sorun'un ayrıntılarına dikkat eder ve çözüme zamanında kavuşturmak için özen gösterir.
  12. Derneğin kural ve işleyişlerini bilir, bunları uygulamaya özen gösterir.
  13. Göreviyle ilgili hazırlanan rapor, bilgilendirme, güncelleme gibi belgeleri takip eder.
  14. Görevini yerine getirirken derneği maddi ve manevi anlamda gözetir.
  15. Derneğin kültürel özelliklerini, yazılı ve yazılı olmayan değer ve normlarını bilir.
  16. Verdiği kararlarda derneğin iç denge ve dinamiklerini göz önünde bulundurur; görevini kurum kültürüne uygun olarak yerine getirir.
  17. Kendisinden talep edilen destek ve görevleri sahiplenir.
  18. Sorumluluklarını, işin gereklerine uygun bir biçimde tamamlamak için gerekli kontrolleri yapar.
  19. Destek sağlamak ve yardımcı olmakta gayretlidir.
  20. Gerektiğinde farklı konulardaki görevleri bir arada yürütebilir.
  21. Yaptığı işe önem verir; tutum ve davranışları ile hizmet sunumuna özen gösterir.
  22. Verilen işleri süresi içinde, iş akışında gecikmelere neden olmadan tamamlar.
  23. Sorumluluğundaki işlerin tamamlanması için gerektiğinde ek çalışmalara katılma konusunda istekli olduğu kanaatindeyim.
  24. İşini daha iyi yapma konusunda istekli olduğunu düşünüyorum.
  25. Mevcut sorumluluklarını ve görev alanının sınırlarını bilir.
  26. İşini daha iyi yapma konusunda iş birliklerine açıktır.
  27. Değişikliklere ve yeniliklere kısa sürede uyum sağlar, öğrenme yeteneği yüksektir.
  28. Öğrendiklerini işine yansıttığını düşünüyorum.
  29. Genel tutumu yapıcıdır.
  30. Uyumlu ve verimli bir şekilde, gerektiğinde iş birliği içinde çalışır.
  31. Bilgi, beceri ve deneyimlerini paylaşır.
  32. Görüş ve düşüncelerini açık ve net olarak ifade eder.
  33. İletişimi saygılıdır.
  34. Çalışma disiplinine uygun hareket ettiğini düşüyorum.

  Personel genel değerlendirme puanları tablosuna ve yıllara göre değişim verilerine bağlantıdan erişebilirsiniz.

 • EuroPsy Faaliyet Raporları

  2019 Yılı EuroPsy Faaliyet Raporu pdf
  2018 Yılı EuroPsy Faaliyet Raporu pdf
  2017 Yılı EuroPsy Faaliyet Raporu pdf
  2016 Yılı EuroPsy Faaliyet Raporu pdf
  2015 Yılı EuroPsy Faaliyet Raporu pdf
  2014 Yılı EuroPsy Faaliyet Raporu pdf
  2013 Yılı EuroPsy Faaliyet Raporu pdf

   

 • Diğer Proje ve Ortaklıkların Faaliyet Raporları

  SomaDA Psikososyal Destek Merkezleri Faaliyet Raporu (2015) pdf
  SomaDA Projesi Faaliyet Raporu (2014) pdf
  SomaDA Psikososyal Destek Merkezleri Faaliyet Raporu (2014) pdf

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.