Künye

Dernek ve iktisadi işletmesine ait bilgi toplumu hizmetleri sicil ve künye verilerine ulaşabilirsini.

0%
*Bu yazı tahmini 1 dakika 34 saniye okuma süresine sahiptir.

Unvan :

Türk Psikologlar Derneği

Nevi : Mesleki ve Dayanışma Amaçlı Dernek
Kuruluş Tarihi :

25.10.1976

Kütük Numarası : 06-019-051
Vergi Kimlik Numarası : 8760068066
Vergi Dairesi : Cumhuriyet VD. (Ankara)
Hak ve İzinler :
  • 19.12.1997 tarih 97/10448 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Kamu Yararına Çalışan Dernek
  • 29.11.1994 tarih 6350 sayılı Bakanlık Kararı ile İzne Tabi Kelime Kullanma
Sorumlu Kişi : Okan Cem Çırakoğlu
Kamu Denetimi Mercii : T.C. İçişleri Bakanı
Sicil Mercii : T.C. Ankara Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü
NATO Kuruluş Kodu (NGACE) :  
Veri Evrensel Numaralandırma Sistemi Kodu (DUNS) :  
Avrupa Ortaklık Kodu (EuropeAid) :  
     

 

İçsel Bilgilere Erişim Yetkisi Olanlar (alfabetik sırayla)
       Aras Onur (*) Kadrolu Personel
  Ayşegül Durak Batıgün Denetleme Kurulu Üyesi
  Çiğdem Aydın Kadrolu Personel
  Ebru Ergin (*) Yönetim Kurulu Üyesi
  Ferhunde Öktem Etik Kurulu Üyesi
  Kürşad Demirutku Yönetim Kurulu Üyesi
  Melike Oral Kadrolu Personel
  Okan Cem Çırakoğlu (*) Yönetim Kurulu Üyesi
  Özlem Ulutaş Akarken (*) Yönetim Kurulu Üyesi
  (*) Münferiden temsil ve ilzam yetkisini haiz kişileri gösterir.

 

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.