Organizasyon Şeması

Türk Psikologlar Derneğinin teşkilat yapılanması, yenilikçi ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması amacıyla 2019 yılı Ekim ayında güncellenmiştir.

0%
*Bu yazı tahmini 0 dakika 0 saniye okuma süresine sahiptir.

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.
>