• 2018 - 2020 - Yönetim Kurulu
  • Genel Başkan
   17 Eylül, Zile doğumlu. ODTÜ Psikoloji Bölümü mezunu. Yüksek lisans ve doktorasını aynı üniversitede tamamladıktan sonra bir süre klinik psikolog olarak çalıştı. Türk Psikologlar Derneği bünyesinde 2004-2006 döneminde yönetim kurulu üyesi, 2006-2008 döneminde genel başkan yardımcısı, 2008-2010 döneminde denetleme kurulu üyesi ve 2016-2018 döneminde etik kurulu üyesi olarak görev yapan Okan Cem Çırakoğlu, hâlen Başkent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölüm Başkanlığını yürütüyor.
  • Genel Başkan Yardımcısı
   18 Ocak, İstanbul doğumlu. ODTÜ Psikoloji Bölümü mezunu. Özel eğitim alanındaki yüksek lisans öğrenimini Ankara Üniversitesinde, klinik psikoloji alanındaki doktorasını ODTÜ'de tamamlayan İlkiz Altınoğlu Dikmeer, Türk Psikologlar Derneği bünyesinde 1995-1996 yıllarında yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptı. Hâlen Çankırı Karatekin Üniversitesi Psikoloji Bölümünde akademisyen olarak çalışıyor.
  • Genel Başkan Yardımcısı
   10 Nisan, İzmir doğumlu. ODTÜ Psikoloji Bölümü mezunu. Yüksek lisans ve doktorasını aynı Hacettepe Üniversitesinde tamamlayan Sait Uluç, Türk Psikologlar Derneği bünyesinde 2006 -2008 döneminde yönetim kurulu üyesi, 2008-2010 döneminde ise denetim kurulu üyesi olarak görev aldı. Hâlen Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümünde akademisyen olarak çalışıyor; aynı üniversitede Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevini yürütüyor.
  • Genel Sayman
   9 Ağustos, Ankara doğumlu. Ankara Üniversitesi DTFC Psikoloji Bölümü mezunu. 2000-2004 yılları arasında, Marmara Depreminin ardından bölgede sivil toplum kuruluşları ile psikososyal destek projelerinde görev yapmıştır. 2000 yılından bu yana Travma, Afet ve Kriz Birimi üyesidir. On beş yılı aşkın süredir farklı gelişen çocuklar ve aileleri ile çalışan Ulutaş Akarken, 2013 yılında psikodrama grup psikoterapisi eğitimini tamamlamış olup aynı yıldan beri psikodrama terapisti-psikodrama eğitmeni olarak görev yapmaktadır.
  • Yönetim Kurulu Üyesi (2019 Eylül itibarıyla)
   15 Haziran, Bandırma doğumlu. ODTÜ Psikoloji Bölümü mezunu. Klinik psikoloji alanındaki yüksek lisans öğrenimini aynı üniversitede tamamladıktan sonra gelişim psikolojisi alanındaki doktora derecesini Ege Üniversitesinden alan Cihanoğlu, 1999-2005 yılları arasında çeşitli özel kurumlar ile kamu kuruluşlarında psikolog olarak görev yapmıştır. 2005-2020 yıllarında öğretim üyesi olarak çalıştığı Atılım Üniversitesi Psikoloji Bölümünde, bölüm başkan yardımcılığı ve bölüm başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. Temmuz 2020’den itibaren çalışmalarını bağımsız araştırmacı ve eğitmen olarak sürdürmektedir.
  • Yönetim Kurulu Üyesi (2020 Şubat itibarıyla)
   23 Eylül, İzmir doğumlu. Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunu. Klinik psikoloji alanında bütünleşik doktora eğitimini aynı üniversitede tamamlamıştır. 2020 yılında doktora derecesini alan Şahin, 2011-2020 yılları arasında ilgili üniversitede araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. Eylül 2020'den itibaren araştırmalarını bağımsız olarak yürüten Şahin, çocuk, kadın ve hayvan hakları konusunda eğitmen rolünü sürdürmekte ve özel bir merkezde çocuk, genç ve ailelere danışmanlık hizmeti vermektedir.
  • Yönetim Kurulu Üyesi
   13 Eylül, Ankara doğumlu. Psikoloji lisans derecesini 2002 yılında, klinik psikoloji yüksek lisans derecesini ise 2005 yılında Hacettepe Üniversitesinden alan Akıncı Özdurulmuş hâlen aynı üniversitenin sporda psikososyal alanlar doktora programında eğitimine devam etmektedir.
  • Yönetim Kurulu Üyesi (2020 Mart itibarıyla)
   26 Şubat, Ankara doğumlu. Psikoloji lisans derecesini Ege Üniversitesinden 2007 yılında alan Tezer Yörük, klinik psikoloji alanındaki bütünleşik doktora derecesini 2016 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesinden almıştır. Kültürel farklılıklar, evlilik doyumu, çift ve aile terapisi, çocuk odaklı aile terapisi ve oyun psikoeğitsel terapi çalışmaları yürüten ve muhtelif kamu kurumları ile özel kuruluşlar ve akademik kurumlarda görev alan Tezer Yörük, hâlen Uluslararası Kıbrıs Üniversitesinin akademik kadrosunda çalışmalarını sürdürmektedir.
  • Yönetim Kurulu Üyesi
   24 Ekim, Ankara doğumlu. ODTÜ Psikoloji Bölümü mezunu olan Başal, hâlen Çankaya Belediyesinde psikolog olarak görev yapıyor.
  • Yönetim Kurulu Üyesi
   Psikoloji lisans derecesini İstanbul Bilgi Üniversitesinden, uygulamalı psikoloji alanındaki yüksek lisans derecesini ise "Alkol Bağımlılarında Kişilerarası İlişki Tarzları" başlıklı çalışmasıyla İstanbul Ticaret Üniversitesinden aldı. 2016-2018 yılları arasında Travma Çalışmaları Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Özdemir Eke, on yılı aşkın süredir birçok sivil toplum kuruluşunda söyleşi, panel ve konferansta eğitimci olarak görev almaktadır. İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'nde bağımlılık eğitimini tamamlayan Özdemir Eke, başta psikolojik travmalar olmak üzere kaygı bozuklukları, depresyon, bağımlılık, kayıp-yas, göç, duygudurum bozuklukları ve ilişki sorunlarına odaklanmaktadır.
  • Yönetim Kurulu Üyesi (2021 Şubat itibarıyla)
   13 Nisan, Ankara doğumlu. DTCF Psikoloji Bölümü mezunu. Klinik psikoloji alanındaki yüksek lisans ve adli psikoloji alanındaki doktora derecelerini Ankara Üniversitesinden alan ve 2006-2021 yılları arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında görev yapan Üstün Güllü, hâlen Düzce Üniversitesi Psikoloji Bölümünde akademisyen olarak çalışmaktadır.
  • Yönetim Kurulu Üyesi (2018 Nisan-2019 Eylül)
   17 Kasım, Samsun doğumlu. Dicle Üniversitesi Psikoloji Bölümünden mezun olduktan sonra sonra klinik psikoloji alanındaki yüksek lisans ve doktora derecelerini Ankara Üniversitesinden aldı.
  • Genel Sekreter (2018 Nisan-2020 Şubat)
   17 Aralık 1983, Samsun doğumlu. Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunu. Gelişimsel sosyal psikoloji alanındaki yüksek lisans öğrenimini Ufuk Üniversitesinde tamamladı. Türk Psikologlar Derneği bünyesinde 2011-2016 döneminde genel merkez koordinatörü olarak görev yapan Ebru Ergin, hâlen Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümünde doktora öğrenimine devam ediyor ve Uluslararası Çocuk Merkezinde çocuk hakları alanında çalışıyor.
  • Yönetim Kurulu Üyesi (2018 Nisan-2020 Mart)
  • Genel Sekreter (2020 Nisan-2021 Şubat)
   10 Nisan, İstanbul doğumlu. ODTÜ Psikoloji Bölümü mezunu. Endüstri ve örgüt psikolojisi alanındaki yüksek lisans ve sosyal psikoloji alanındaki doktora derecelerini de aynı üniversiteden alan Demirutku, hâlen TED Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümünde akademisyen olarak çalışıyor.
 • 2018 - 2020 - Denetim Kurulu
  • Denetleme Kurulu Başkanı
   1967, Isparta doğumlu. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümünden mezun olduktan sonra lisansüstü eğitimlerini Ankara Üniversitesinde klinik psikoloji alanında tamamladı. 2008 yılında Ankara Üniversitesi Teşvik Ödülü’nü, 2013 yılında Ankara Üniversitesi Bilim Ödülü’nü aldı. 1992-2004 yılları arasında Türk Psikologlar Derneğinde aralıklarla yönetim kurulu üyesi olarak görev aldı. Halen Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Psikoloji Bölümü Klinik Psikoloji Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.
  • Denetleme Kurulu Üyesi
   1965, İstanbul doğumlu. Psikoloji lisans derecesini İstanbul Üniversitesinden 1985 yılında alan Özer Eryılmaz, işletme yönetimi alanındaki yüksek lisans derecesini aynı üniversiteden aldı. 1986-2000 yılları arasında özel sektörde sanayi ve medya şirketlerinde orta ve üst düzey yönetici olarak görev alan Özer Eryılmaz, 2000 yılından bu yana İzmir'deki özel bir aile danışma merkezinde psikolog olarak çalışmaktadır. Türk Psikologlar Derneği İzmir Şubesi nezdinde başkanlık, Genel Merkez nezdinde yönetim ve denetim kurulu üyeliği görevleri yürütmüştür.
  • Denetleme Kurulu Üyesi
   1962, Salihli doğumlu. Psikoloji lisans ve klinik psikoloji yüksek lisans derecelerini Ege Üniversitesinden aldı. Türk Psikologlar Derneği İzmir Şubesi yönetim kurulları ve komisyonlarında muhtelif görevler üstlenen ve 1987-2000 yılları arasında MEB bünyesinde rehber öğretmen olarak görev yapan Öziş, 2000 yılından bu yana işitme ve konuşma engellilere hizmet veren rehabilitasyon merkezinde yönetici olarak çalışmaktadır.
 • 2018 - 2020 - Etik Kurulu
  • Etik Kurulu Başkanı
   1950, Bursa doğumlu. Psikoloji lisans derecesini Hacettepe Üniversitesinden alan Öktem, doktor unvanını 1983 yılında, profesör unvanını ise 1998 yılında aynı üniversiteden aldı. Türk Psikologlar Derneğinin ilk sıradaki kurucu üyesi olan Öktem, emekli olduğu 2017 yılına dek Hacettepe Üniversitesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM) Bilim Kurulu Üyesi ve Türkiye Zeka Vakfının kurucu üyesi olan Öktem, çocuk-genç ve anne babalara yönelik çalışmalarda bulunmaktadır.
  • Etik Kurulu Üyesi
   1972, Ankara doğumlu. Psikoloji lisans ve klinik psikoloji yüksek lisans derecelerini ODTÜ'den, aynı alandaki doktora derecesini ise Hacettepe Üniversitesinden alan Tüzün, Türk Psikologlar Derneği bünyesindeki yönetim kurullarında görev yapmıştır. Travma, Afet ve Kriz Birimi ile LGBTİ Birimi üyesi olan ve ergenlerde terapötik ittifak, bağlanma ve bağlanma biçimleri değerlendirmesi, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği gibi konulara odaklanan Tüzün, yirmi yıla yakın süredir Hacettepe Üniversitesi Ergen Sağlığı (Adölesan) Bilim Dalında klinik psikolog ve öğretim görevlisi olarak çalışmakta; farklı üniversitelerin psikoloji bölümlerinde ek görevli olarak ders vermektedir.
  • Etik Kurulu Üyesi
   Psikoloji lisans derecesini ODTÜ'den, klinik psikoloji yüksek lisans derecesini Uludağ Üniversitesinden, aynı alandaki doktora derecesini ise Ankara Üniversitesinden alan Erden, 1980-1989 döneminde Uludağ Üniversitesi Psikiyatri Kliniğinde, 1989-2000 yılları arasında Ankara Üniversitesi Çocuk-Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında çalıştı. 2000 yılından bu yana AÜ DTFC Psikoloji Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Türk Psikologlar Derneğinin muhtelif dönem yönetim kurullarında görev alan ve çocuk ve ergenlerde travmatik yaşantılar, psikolojik değerlendirme, özgül öğrenme güçlüğü değerlendirme ve müdahalelerine odaklanan Erden, Test Komisyonu ile Travma, Afet ve Kriz Birimi üyesidir.
  • Etik Kurulu Üyesi
   ODTÜ Psikoloji Bölümünde lisans, Hacettepe Üniversitesinde gelişim psikolojisi alanında yüksek lisans ve Kansas State Üniversitesinde (ABD) sosyal psikoloji alanında doktora derecesini alan Sümer, 2011-2012 Fulbright Araştırma Desteği ile Cornell Üniversitesinde (ABD) bulundu; Ankara Üniversitesi ve ODTÜ’deki görevlerinin yanı sıra yaşam boyu bağlanma dinamikleri ve ebeveyn davranışları, ulaşım ve trafik psikolojisi, psikolojik ölçüm, işsizliğin ve iş güvencesizliğinin etkileri ve psikoloji eğitimi/öğretimi konularında çok sayıda araştırmada yer alan ve Bilim Akademisi üyesi olan Sümer hâlen Sabancı Üniversitesinde görev yapıyor.
  • Etik Kurulu Üyesi
   Psikoloji lisans derecesini ODTÜ Psikoloji Bölümünden; klinik psikoloji yüksek lisans derecesini Liverpool Üniversitesinden (İngiltere) ve aynı alandaki doktora derecesini Hull Üniversitesinden almıştır. 2018 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümünden emekli olan ve afetlerin psikolojik etkileri, travma sonrası gelişim ve afetlerde destek programları, afetlere hazırlıklı olma ve zarar azaltma konularında halk eğitim programları geliştirilmesi ve uygulanması konularında uygulamalı ve temel araştırmalar yürüten Karancı, hâlen TOBB ETÜ Psikoloji Bölümünde öğretim üyesidir.
  • Etik Kurulu Üyesi
   1969, Ankara doğumlu. ODTÜ Psikoloji Bölümü mezunu. Sosyal psikoloji alanındaki yüksek lisans öğrenimini aynı üniversitede tamamladıktan sonra aynı alanındaki doktora derecesini Ankara Üniversitesinden alan Kökdemir, 2008 yılında Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümünün kurucularından biri olarak görev almış ve bir dönem bölüm başkanlığını yürütmüştür. Kökdemir, 2020 yılında atandığı Başkent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi dekanlığını halen sürdürmektedir.
  • Etik Kurulu Üyesi
   1977, Ankara doğumlu. Psikoloji lisans ve klinik psikoloji yüksek lisans derecelerini ODTÜ Psikoloji Bölümünden alan Gökler Danışman, aynı alandaki doktora derecesini Ankara Üniversitesinden aldı. 1998 yılından bu yana Travma, Afet ve Kriz Birimi üyesi olan Gökler Danışman, 2000-2006 yılları arasında Genel Merkez Yönetim Kurulunda üye olarak görev almıştır. 2001-2006 yılları arasında Türk Psikoloji Bülteni’nin yayın yönetmenliğini yütüren ve güncel araştırma konuları arasında aile yaşam döngüsü ve krizler, psikotravmatoloji, kayıp ve yas, çocuk ve ergen ruh sağlığı bulunan Gökler Danışman, kurucu kadrosunda yer aldığı TED Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde, 2016 yılından bu yana bölüm başkanlığını yürütmektedir.
 • 2016 - 2018 - Yönetim Kurulu
  • Genel Başkan
   Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunu. Klinik psikoloji alanındaki yüksek lisans derecesini ODTÜ'den, aynı alandaki doktora derecesini ise Hacettepe Üniversitesinden alan Soygüt Pekak, 1988 ile 1992 yılları arasında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalında klinik psikolog, 1992 ile 2005 yılları arasında ise Hacettepe Üinversitesi Psikoloji Bölümü bünyesinde öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. İkisi 2006-2010, biri 2016-2018 arası olmak üzere üç dönem genel başkanlık görevi yürütmüş olan Soygüt Pekak, şema terapi modelinde değişim süreçleri üzerine bir dizi nitel araştırmalar yürütmektedir.
 • 2014 - 2016 - Yönetim Kurulu
 • 2012 - 2014 - Yönetim Kurulu
 • 2010 - 2012 - Yönetim Kurulu
 • 2008 - 2010 - Yönetim Kurulu
  • Genel Başkan
   Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunu. Klinik psikoloji alanındaki yüksek lisans derecesini ODTÜ'den, aynı alandaki doktora derecesini ise Hacettepe Üniversitesinden alan Soygüt Pekak, 1988 ile 1992 yılları arasında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalında klinik psikolog, 1992 ile 2005 yılları arasında ise Hacettepe Üinversitesi Psikoloji Bölümü bünyesinde öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. İkisi 2006-2010, biri 2016-2018 arası olmak üzere üç dönem genel başkanlık görevi yürütmüş olan Soygüt Pekak, şema terapi modelinde değişim süreçleri üzerine bir dizi nitel araştırmalar yürütmektedir.
 • 2006 - 2008 - Yönetim Kurulu
  • Genel Başkan
   Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunu. Klinik psikoloji alanındaki yüksek lisans derecesini ODTÜ'den, aynı alandaki doktora derecesini ise Hacettepe Üniversitesinden alan Soygüt Pekak, 1988 ile 1992 yılları arasında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalında klinik psikolog, 1992 ile 2005 yılları arasında ise Hacettepe Üinversitesi Psikoloji Bölümü bünyesinde öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. İkisi 2006-2010, biri 2016-2018 arası olmak üzere üç dönem genel başkanlık görevi yürütmüş olan Soygüt Pekak, şema terapi modelinde değişim süreçleri üzerine bir dizi nitel araştırmalar yürütmektedir.
 • 2004 - 2006 - Yönetim Kurulu
 • 2002 - 2004 - Yönetim Kurulu
 • 2001 - 2002 - Yönetim Kurulu
 • 2000 - 2001 - Yönetim Kurulu
 • 1999 - 2000 - Yönetim Kurulu
 • 1998 - 1999 - Yönetim Kurulu
 • 1997 - 1998 - Yönetim Kurulu
 • 1996 - 1997 - Yönetim Kurulu
 • 1995 - 1996 - Yönetim Kurulu
 • 1994 - 1995 - Yönetim Kurulu
 • 1993 - 1994 - Yönetim Kurulu
 • 1992 - 1993 - Yönetim Kurulu
 • 1990 - 1992 - Yönetim Kurulu
 • 1989 - 1990 - Yönetim Kurulu
 • 1988 - 1989 - Yönetim Kurulu
 • 1987 - 1988 - Yönetim Kurulu
 • 1986 - 1987 - Yönetim Kurulu
 • 1985 - 1986 - Yönetim Kurulu
 • 1984 - 1985 - Yönetim Kurulu
 • 1983 - 1984 - Yönetim Kurulu
 • 1982 - 1983 - Yönetim Kurulu
 • 1981 - 1982 - Yönetim Kurulu
  • Genel Başkan
   1950, Bursa doğumlu. Psikoloji lisans derecesini Hacettepe Üniversitesinden alan Öktem, doktor unvanını 1983 yılında, profesör unvanını ise 1998 yılında aynı üniversiteden aldı. Türk Psikologlar Derneğinin ilk sıradaki kurucu üyesi olan Öktem, emekli olduğu 2017 yılına dek Hacettepe Üniversitesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM) Bilim Kurulu Üyesi ve Türkiye Zeka Vakfının kurucu üyesi olan Öktem, çocuk-genç ve anne babalara yönelik çalışmalarda bulunmaktadır.
 • 1979 - 1981 - Yönetim Kurulu
 • 1978 - 1979 - Yönetim Kurulu
 • 1977 - 1978 - Yönetim Kurulu
 • 1976 - 1977 - Yönetim Kurulu
  • Kurucu Genel Başkan
   1950, Bursa doğumlu. Psikoloji lisans derecesini Hacettepe Üniversitesinden alan Öktem, doktor unvanını 1983 yılında, profesör unvanını ise 1998 yılında aynı üniversiteden aldı. Türk Psikologlar Derneğinin ilk sıradaki kurucu üyesi olan Öktem, emekli olduğu 2017 yılına dek Hacettepe Üniversitesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM) Bilim Kurulu Üyesi ve Türkiye Zeka Vakfının kurucu üyesi olan Öktem, çocuk-genç ve anne babalara yönelik çalışmalarda bulunmaktadır.
 • 0 - 0 - Dernek Profesyonelleri
  • Genel Koordinatör
   23 Nisan, Ankara doğumlu. TED Ankara Kolejinden Uluslararası Bakalorya diplomasıyla mezun olduktan sonra Ankara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünü tamamladı. PEN Uluslararası Yazarlar Derneği İngiltere Merkezi üyesi olan ve yaratıcı yazarlık faaliyetlerini bağımsız olarak sürdüren Aras Onur, muhtelif sivil toplum kuruluşlarında danışmanlık, eğitimcilik ve yöneticilik görevleri yürüttü; Mart 2018’de Türk Psikologlar Derneği Genel Koordinatörü olarak atandı.
  • Mali ve Adli İşler Sorumlusu
   5 Ağustos, Adana doğumlu olan Çiğdem Aydın, Paksoy Kız Lisesinin ardından Çukurova Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümünü tamamladı. Citibank, TURK A.Ş., Yuropet ve Saygın OSGB gibi kurumlarda yirmi yılı aşkın deneyimi bulunan Aydın, Mayıs 2019’da Türk Psikologlar Derneği Mali ve Adli İşler Sorumlusu olarak atandı.
  • Tescil ve Uluslararası İlişkiler Sorumlusu
   22 Ekim, Konya doğumlu olan Gökberk Oğuz, Gazi Üniversitesi İşletme Bölümünü tamamladı. Jolly Tour ve Selçuk Ecza Deposu gibi kurumlarda beş yıla yakın deneyiminin ardından Ekim 2019’da Türk Psikologlar Derneği Tescil ve Uluslararası İlişkiler Sorumlusu olarak atandı.
  • İdari Asistan
   25 Temmuz, Ankara doğumlu olan Melike Oral, Reha Alemdaroğlu Anadolu Lisesinin ardından lisans öğrenimini Gazi Üniversitesi İktisat Bölümünde tamamladı. Uzaltaş İnşaat ve İşaret Adam Akademi’de görev alan ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi bünyesinde afet ve insani yardım yönetimi alanında yüksek lisans eğitimine devam etmekte olan Oral, Mayıs 2019’dan itibaren Türk Psikologlar Derneği Genel Merkezi nezdinde idari asistan olarak görev yapıyor.
 • 0 - 0 -