Yönetim

0%
*Bu yazı tahmini 2 dakika 17 saniye okuma süresine sahiptir.

Genel Merkez Yönetim Kurulu
Doç. Dr.  Okan Cem Çırakoğlu   Genel Başkan okancem.cirakoglu@psikolog.org.tr
Doç. Dr.  İlkiz Altınoğlu Dikmeer   Genel Başkan Yardımcısı ilkiz.dikmeer@psikolog.org.tr
Doç. Dr.  Sait Uluç   Genel Başkan Yardımcısı sait.uluc@psikolog.org.tr
Uzm. Psk.  Ebru Ergin   Genel Sekreter ebru.ergin@psikolog.org.tr
Psk.  Özlem Ulutaş Akarken   Genel Sayman ozlem.akarken@psikolog.org.tr
Dr. Öğr. Üyesi  Kürşad Demirutku   Yönetim Kurulu Üyesi kursad.demirutku@psikolog.org.tr
Dr. Psk.  İbrahim Yiğit   Yönetim Kurulu Üyesi ibrahim.yigit@psikolog.org.tr
Uzm. Psk.  Seren Akıncı Özdurulmuş   Yönetim Kurulu Üyesi seren.akinci@psikolog.org.tr
Uzm. Psk.  Nergiz Özdemir   Yönetim Kurulu Üyesi nergiz.ozdemir@psikolog.org.tr
Psk.  Ercan Başal   Yönetim Kurulu Üyesi ercan.basal@psikolog.org.tr
Araş. Gör.  Burcu Korkmaz   Yönetim Kurulu Üyesi burcu.korkmaz@psikolog.org.tr
Dr. Psk.  Nihan Tezer Yörük   Yönetim Kurulu Yedek Üyesi nihan.tezer@psikolog.org.tr
Araş. Gör.  Özge Şahin   Yönetim Kurulu Yedek Üyesi ozge.sahin@psikolog.org.tr
Uzm. Psk.  Belgin Üstün Güllü   Yönetim Kurulu Yedek Üyesi belgin.ustun@psikolog.org.tr
Dr. Öğr. Üyesi  Mine Cihanoğlu   Yönetim Kurulu Yedek Üyesi mine.cihanoglu@psikolog.org.tr
         
         
İdari Görevliler
  Aras Onur   Genel Koordinatör aras.onur@psikolog.org.tr
  Çiğdem Aydın   Mali ve Adli İşler Sorumlusu cigdem.aydin@psikolog.org.tr
  Cansu Balkan   İdari Asistan (Eğitim ve Mali İşler) gm_idariasistan@psikolog.org.tr
  Melike Oral   İdari Asistan (Üyelik, Eğitim ve Materyal) gm_idariasistan@psikolog.org.tr
  İrem Baldan   İdari Asistan (Arşiv ve Dokümantasyon) gm.ofisi@psikolog.org.tr

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.