• 2018 - 2020 - Etik Kurulu
  • Etik Kurulu Başkanı
   1950, Bursa doğumlu. Psikoloji lisans derecesini Hacettepe Üniversitesinden alan Öktem, doktor unvanını 1983 yılında, profesör unvanını ise 1998 yılında aynı üniversiteden aldı. Türk Psikologlar Derneğinin ilk sıradaki kurucu üyesi olan Öktem, emekli olduğu 2017 yılına dek Hacettepe Üniversitesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM) Bilim Kurulu Üyesi ve Türkiye Zeka Vakfının kurucu üyesi olan Öktem, çocuk-genç ve anne babalara yönelik çalışmalarda bulunmaktadır.
  • Etik Kurulu Üyesi
   1972, Ankara doğumlu. Psikoloji lisans ve klinik psikoloji yüksek lisans derecelerini ODTÜ'den, aynı alandaki doktora derecesini ise Hacettepe Üniversitesinden alan Tüzün, Türk Psikologlar Derneği bünyesindeki yönetim kurullarında görev yapmıştır. Travma, Afet ve Kriz Birimi ile LGBTİ Birimi üyesi olan ve ergenlerde terapötik ittifak, bağlanma ve bağlanma biçimleri değerlendirmesi, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği gibi konulara odaklanan Tüzün, yirmi yıla yakın süredir Hacettepe Üniversitesi Ergen Sağlığı (Adölesan) Bilim Dalında klinik psikolog ve öğretim görevlisi olarak çalışmakta; farklı üniversitelerin psikoloji bölümlerinde ek görevli olarak ders vermektedir.
  • Etik Kurulu Üyesi
   Psikoloji lisans derecesini ODTÜ'den, klinik psikoloji yüksek lisans derecesini Uludağ Üniversitesinden, aynı alandaki doktora derecesini ise Ankara Üniversitesinden alan Erden, 1980-1989 döneminde Uludağ Üniversitesi Psikiyatri Kliniğinde, 1989-2000 yılları arasında Ankara Üniversitesi Çocuk-Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında çalıştı. 2000 yılından bu yana AÜ DTFC Psikoloji Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Türk Psikologlar Derneğinin muhtelif dönem yönetim kurullarında görev alan ve çocuk ve ergenlerde travmatik yaşantılar, psikolojik değerlendirme, özgül öğrenme güçlüğü değerlendirme ve müdahalelerine odaklanan Erden, Test Komisyonu ile Travma, Afet ve Kriz Birimi üyesidir.
  • Etik Kurulu Üyesi
   ODTÜ Psikoloji Bölümünde lisans, Hacettepe Üniversitesinde gelişim psikolojisi alanında yüksek lisans ve Kansas State Üniversitesinde (ABD) sosyal psikoloji alanında doktora derecesini alan Sümer, 2011-2012 Fulbright Araştırma Desteği ile Cornell Üniversitesinde (ABD) bulundu; Ankara Üniversitesi ve ODTÜ’deki görevlerinin yanı sıra yaşam boyu bağlanma dinamikleri ve ebeveyn davranışları, ulaşım ve trafik psikolojisi, psikolojik ölçüm, işsizliğin ve iş güvencesizliğinin etkileri ve psikoloji eğitimi/öğretimi konularında çok sayıda araştırmada yer alan ve Bilim Akademisi üyesi olan Sümer hâlen Sabancı Üniversitesinde görev yapıyor.
  • Etik Kurulu Üyesi
   Psikoloji lisans derecesini ODTÜ Psikoloji Bölümünden; klinik psikoloji yüksek lisans derecesini Liverpool Üniversitesinden (İngiltere) ve aynı alandaki doktora derecesini Hull Üniversitesinden almıştır. 2018 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümünden emekli olan ve afetlerin psikolojik etkileri, travma sonrası gelişim ve afetlerde destek programları, afetlere hazırlıklı olma ve zarar azaltma konularında halk eğitim programları geliştirilmesi ve uygulanması konularında uygulamalı ve temel araştırmalar yürüten Karancı, hâlen TOBB ETÜ Psikoloji Bölümünde öğretim üyesidir.
  • Etik Kurulu Üyesi
   1969, Ankara doğumlu. ODTÜ Psikoloji Bölümü mezunu. Sosyal psikoloji alanındaki yüksek lisans öğrenimini aynı üniversitede tamamladıktan sonra aynı alanındaki doktora derecesini Ankara Üniversitesinden alan Kökdemir, 2008 yılında Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümünün kurucularından biri olarak görev almış ve bir dönem bölüm başkanlığını yürütmüştür. Kökdemir, 2020 yılında atandığı Başkent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi dekanlığını halen sürdürmektedir.
  • Etik Kurulu Üyesi
   1977, Ankara doğumlu. Psikoloji lisans ve klinik psikoloji yüksek lisans derecelerini ODTÜ Psikoloji Bölümünden alan Gökler Danışman, aynı alandaki doktora derecesini Ankara Üniversitesinden aldı. 1998 yılından bu yana Travma, Afet ve Kriz Birimi üyesi olan Gökler Danışman, 2000-2006 yılları arasında Genel Merkez Yönetim Kurulunda üye olarak görev almıştır. 2001-2006 yılları arasında Türk Psikoloji Bülteni’nin yayın yönetmenliğini yütüren ve güncel araştırma konuları arasında aile yaşam döngüsü ve krizler, psikotravmatoloji, kayıp ve yas, çocuk ve ergen ruh sağlığı bulunan Gökler Danışman, kurucu kadrosunda yer aldığı TED Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde, 2016 yılından bu yana bölüm başkanlığını yürütmektedir.