• 2021 - 2023 - Yönetim Kurulu
  • Genel Başkan
   Prof. Dr. Cem Şafak Çukur, 1993'te Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümünden mezun olmuştur. 1997'de Amerika Birleşik Devletleri Old Dominion Üniversitesinde Sosyal Psikoloji üzerine yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Ardından Nebraska-Lincoln 'de Sosyal Psikoloji doktorasını tamamlamıştır. 2002'de yardımcı doçent, 2009'da doçent, 2014'te ise profesör unvanını almıştır. 2002-2011 yılları arasında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Psikoloji Bölümünde çalışan Prof. Dr. Cem Şafak Çukur, 2011'den beri Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde akademik hayatına devam etmektedir ve Psikoloji Bölüm Başkanlığı yapmaktadır. Araştırma ve uzmanlık alanları; Uygulamalı Sosyal Psikoloji, Duygular ve Duygu Düzenlemeleri İstatistik ve Psikometridir. Aynı zamanda Türkiye'deki ilk Uygulamalı Sosyal Psikoloji kitabının çıkarılmasına öncülük etmiştir. Prof. Dr. Cem Şafak Çukur 'un editörlüğünü ve bölüm yazarlığını yaptığı başka kitaplar da bulunmaktadır
  • Genel Başkan Yardımcısı
   Prof. Dr. Aslı Göncü Köse, lisans öğrenimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji bölümünde tamamlamış, aynı üniversitede Yönetim Çalışmaları alanında yan dal yapmıştır. Yüksek lisans derecesini Endüstri ve Örgüt Psikolojisi alanında Koç Üniversitesinde burslu olarak tamamlamıştır. Sosyal Psikoloji alanındaki Doktora derecesini Orta Doğu Teknik Üniversitesinden 2011 yılında almış olan Prof. Dr. Aslı Göncü Köse, ayrıca 2008-2009 yılları arasında Güney Florida Üniversitesinde doktora değişim öğrencisi olarak Endüstri ve Örgüt Psikolojisi alanında doktora derslerini tamamlamıştır. 2011 yılında kurulmuş olan Çankaya Üniversitesi Psikoloji Bölümünün kurucu bölüm başkanı olan Aslı Göncü Köse, 2015 yılında Sosyal Psikoloji alanında Doçent unvanı almıştır. Temel araştırma alanları arasında liderlik ve motivasyon, iş yerinde kötü muamele türleri, karanlık üçlü kişilik özellikleri ve bu özelliklerin gelişimsel, sosyal ve iş ile ilgili yansımaları, sosyal medya bağımlılığının nedenleri ve sonuçları yer almaktadır. Prof. Dr. Aslı Göncü Köse, halen Çankaya Üniversitesi Psikoloji Bölümünde bölüm başkanı olarak görevine devam etmektedir.
  • Genel Başkan Yardımcısı
   Uzm. Psk. Zeynep Akyüz, Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümünden 2009 yılında mezun olmuştur. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığına bağlı kurumlar, Ceza İnfaz Kurumu ve Ruh Sağlığı Hastanesinde görev yaptıktan sonra çalışma hayatına üniversitede araştırma görevlisi olarak devam etmiştir. 2016 yılında Psikoloji yüksek lisansım Dokuz Eylül Üniversitesinde tamamlamış, aynı üniversitede Türkiye Yeşilay Cemiyetinin Tez Destekleme bursuyla Psikoloji doktorasına devam etmektedir. Türk Psikologlar Derneği bünyesinde Travma ve Psikososyal Müdahale saha çalışmalarında bulunmuş, Soma Maden Faciası, 10 Ekim Gar saldırısı, İzmir Adliyesi saldırısı ve Ege Denizi depreminde gönüllü olarak travma çalışmalarına katkı sunmuştur. Türk Psikologlar Derneği İzmir Şubesinde yönetim kurulu üyeliği yapmış olup, halihazırda İzmir Şube Travma, Afet ve Kriz Biriminde gönüllü çalışmalarına devam etmektedir.
  • Genel Sekreter
   Sağlık ve Klinik Psikoloğu olan Faruk Bozkır, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Psikoloji Bölümden mezun olduktan sonra yirmi yılı aşkın süredir alanda klinisyen olarak çalışmaktadır. 2002 yılında Sağlık Psikolojisi, 2019 yılında Klinik Psikoloji yüksek lisansı yapmıştır. Karadeniz Teknik Üniversitesi SMYO lisans bölümlerine, Avrasya Üniversitesi Psikoloji Bölümüne misafir öğretim görevlisi olarak on yıl psikoloji dersleri vermiştir. Türk Futbol Federasyonu 'Psikolojik Performans Danışmanlığı' sertifika programının çalıştayı ve kuruluşundan itibaren görev almış ve halen eğitimcisi olarak çalışmalara destek olmaktadır. Bilgi, Medipol ve Nişantaşı üniversitelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı TOHM psikologlarının eğitiminde, Güreş ve Boks Federasyonları spor psikoloji çalışmalarında eğitmen olarak görev almıştır. On beş yıldır Trabzonspor, bir yıldır A Milli Kadın Boks Takımı Psikolojik Performans Danışmanlığını yürütmektedir. Uygulamacı olarak Psikolojinin Klinik, Sağlık ve Spor alanlarında aktif olarak çalışmalarını sürdürmektedir.
  • Sayman
   Muharrem Çetin, lisans eğitimini 1994 yılında Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümünde tamamlamıştır. Jandarma Okullar Komutanlığında 1997-2004 tarihleri arasında sivil psikolog olarak görev yapmış ve bu görevinden kendi isteği ile ayrılmıştır. 2004-2007 yılları arasında Ankara'da lojistik sektörü insan kaynakları biriminde yönetici ve yine Ankara'daki özel bir üniversitenin hazırlık okulunda psikolog olarak çalışmıştır. 2007 yılında Kırşehir Aile Mahkemesinde "mahkeme uzmanı" olarak başladığı görevini aynı yılın sonunda tayin olduğu Ankara 1. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinde 2020 yılına kadar sürdürmüştür. Halen, Ankara Adliyesi Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü personeli olarak "çocuk suçluluğu, cinsel ve fiziksel istismar olguları" temelinde Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi, Çocuk Mahkemeleri ve diğer Ceza Mahkemelerine, "boşanma ve velayet" konularında Aile Mahkemelerine, "vesayet" konusunda ise Sulh Hukuk Mahkemelerine yönelik danışmanlık görevini yürütmektedir. Sağlık Bakanlığının Psikolojinin Tıbbi Uygulamaları Belgesi'ne sahiptir.
  • Asil Üye
   Dr. İsmail Altan Tülü, lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümünde; yüksek lisans ve doktora eğitimini de Ankara Üniversitesi Adli Psikoloji Ana Bilim Dalında tamamlamıştır. Mesleki ilgi alanları, cinsel suçlular, cinsel suçlularda bilişsel çarpıtmalar, cinsel suçlularda risk değerlendirme, cinsel suçluların tedavisi ve istismar döngüsü olan Dr. Tülü 'nün, bu konular ile ilgili çeşitli yayınları ve çok sayıda kongre, sempozyum ve seminer sunumu bulunmaktadır. Çeşitli dönemlerde, devlet ve vakıf üniversitelerinde Adli Psikoloji ile Çocuk ve Genç Suçluluğu derslerini de vermiş olan Dr. İsmail Altan Tülü, Düzce Üniversitesi psikoloji bölümünde görevini sürdürmektedir.
  • Asil Üye
   Uzm. Psk. Gökhan Bodur, 1982 yılında Giresun'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Trabzon'da tamamladıktan sonra 2001 yılında Uludağ Üniversitesi Psikoloji Lisans eğitimine başladı ve 2006 yılında mezun oldu. Esenyurt Üniversitesinde 2020 yılında klinik psikoloji yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2006-2009 yılları arasında özel sektörde çalıştı. 2010 yılından itibaren Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapmaktadır.
  • Yedek Üye
   Servet AŞAN, 1992 doğumludur. Haliç Üniversitesi Psikoloji Bölümünden mezun olmuştur. Eğitim süresince, Fransız Lape Hastanesinde ve özel sektörde staj yapmıştır. Çocukları Bilinçlendirme Projesi'nde, Sensiz Olmaz Projesi'nde ve Sağlıklı Yaşam İçin Temiz Adımlar Projesi’nde genel koordinatörlük görevlerini üstlenmiştir. Genç Psikologlar kitabının yazarıdır. Psikoloji Gençlik Derneğinin yönetim kurulu başkanlığını yürütmektedir.
  • Yedek Üye
   Psikolog Caner ÇAKIR, 1991 yılında Ordu'da doğdu. Lisans eğitimini 2013 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Psikoloji Bölümünde tamamlayıp, aynı yıl dönemin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde alanda çalışmaya başladı. Daha sonra istifa ederek askerlik görevini tamamladı ve halen görevde olduğu Sağlık Bakanlığında özellikle genç ve yetişkin bireylerle çalışmaktadır. Hâlihazırda Sinirbilim yüksek lisans eğitimine devam etmekte ve bu alanda araştırmalarını sürdürmektedir.
  • Yedek Üye
   Aybüke ÜNAL, 2014 yılında Ufuk Üniversitesi Psikoloji Bölümüne başladı. AMATEM’de, Polatlı Devlet Hastanesi’nin Nöroloji ve Psikiyatri servislerinde ve özel bir ruh sağlığı hastanesinde yapmış olduğu stajla lisans eğitimini tamamladı. Lisans eğitimi süresince nöropsikolojik test eğitimleri aldı. Lisans eğitimi sonrasında Aile ve Çift Terapisi eğitimi ile Psikoteknik Test Sistemi Yöneticiliği eğitimini tamamladı. Şu an halen UCİM bünyesinde psikososyal destek vermekte ve psikoteknik değerlendirme merkezinde psikolog olarak çalışmaktadır.
  • Asil Üye
   Psk. Güneş Sönmez İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümünden 2018 yılında mezun oldu. Eğitim sürecinde ve halen aktif olarak da birçok projede gönüllü olarak çalışmaktadır. Özel Terapi Yaşam Özel Eğitim Merkezinde ve Ruh Sağlığı Derneğinin I.M.D.A.T projesinde gönüllü psikolog olarak çalışmaktadır.
  • Asil Üye
   Mahmut Çelik, Cumhuriyet Üniversitesi Psikoloji bölümünden 2014 yılında mezun olmuştur. 2014 yılında Özel eğitimde kısa süreli çalışmış ardına özel engelli bakım merkezinde çalışmıştır. Askerlik görevini 2015 yılında Asker hastanesinde yedek subay olarak psikiyatri kliniğinde yapmıştır. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında korunmaya ihtiyacı olan çocuklar, çocuk evleri, sevgi evleri ve huzurevinde görev almıştır. 2016 yılında Boşanma Süreci Danışmanlığı eğitimi almış sosyal hizmet merkezlerinde uygulamalarda bulunmuştur. Halen Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında Psikolog olarak çalışmaktadır.
  • Asil Üye
   Dr. Cemre Şengül-Vautier 2010 yılında Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümünden mezun olmuştur. Yüksek lisansını İzmir Ekonomi Üniversitesinde, aynı üniversitede araştırma görevlisi olarak çalışarak tamamlamış, doktorasını ise 2020 yılında École Normale Supérieure de Lyon 'da, Türkiye'de DEHB ile ilgili klinik yargıların ve tanı kararının şekillenmesi üzerine yazdığı tez ile almıştır. Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığında Milli Eğitim Uzmanı olarak çalışmaktadır.
 • 2018 - 2020 - Yönetim Kurulu
  • Genel Başkan
   17 Eylül, Zile doğumlu. ODTÜ Psikoloji Bölümü mezunu. Yüksek lisans ve doktorasını aynı üniversitede tamamladıktan sonra bir süre klinik psikolog olarak çalıştı. Türk Psikologlar Derneği bünyesinde 2004-2006 döneminde yönetim kurulu üyesi, 2006-2008 döneminde genel başkan yardımcısı, 2008-2010 döneminde denetleme kurulu üyesi ve 2016-2018 döneminde etik kurulu üyesi olarak görev yapan Okan Cem Çırakoğlu, hâlen Başkent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölüm Başkanlığını yürütüyor.
  • Genel Başkan Yardımcısı
   18 Ocak, İstanbul doğumlu. ODTÜ Psikoloji Bölümü mezunu. Özel eğitim alanındaki yüksek lisans öğrenimini Ankara Üniversitesinde, klinik psikoloji alanındaki doktorasını ODTÜ'de tamamlayan İlkiz Altınoğlu Dikmeer, Türk Psikologlar Derneği bünyesinde 1995-1996 yıllarında yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptı. Hâlen Çankırı Karatekin Üniversitesi Psikoloji Bölümünde akademisyen olarak çalışıyor.
  • Genel Başkan Yardımcısı
   10 Nisan, İzmir doğumlu. ODTÜ Psikoloji Bölümü mezunu. Yüksek lisans ve doktorasını aynı Hacettepe Üniversitesinde tamamlayan Sait Uluç, Türk Psikologlar Derneği bünyesinde 2006 -2008 döneminde yönetim kurulu üyesi, 2008-2010 döneminde ise denetim kurulu üyesi olarak görev aldı. Hâlen Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümünde akademisyen olarak çalışıyor; aynı üniversitede Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevini yürütüyor.
  • Genel Sayman
   9 Ağustos, Ankara doğumlu. Ankara Üniversitesi DTFC Psikoloji Bölümü mezunu. 2000-2004 yılları arasında, Marmara Depreminin ardından bölgede sivil toplum kuruluşları ile psikososyal destek projelerinde görev yapmıştır. 2000 yılından bu yana Travma, Afet ve Kriz Birimi üyesidir. On beş yılı aşkın süredir farklı gelişen çocuklar ve aileleri ile çalışan Ulutaş Akarken, 2013 yılında psikodrama grup psikoterapisi eğitimini tamamlamış olup aynı yıldan beri psikodrama terapisti-psikodrama eğitmeni olarak görev yapmaktadır.
  • Yönetim Kurulu Üyesi (2019 Eylül itibarıyla)
   15 Haziran, Bandırma doğumlu. ODTÜ Psikoloji Bölümü mezunu. Klinik psikoloji alanındaki yüksek lisans öğrenimini aynı üniversitede tamamladıktan sonra gelişim psikolojisi alanındaki doktora derecesini Ege Üniversitesinden alan Cihanoğlu, 1999-2005 yılları arasında çeşitli özel kurumlar ile kamu kuruluşlarında psikolog olarak görev yapmıştır. 2005-2020 yıllarında öğretim üyesi olarak çalıştığı Atılım Üniversitesi Psikoloji Bölümünde, bölüm başkan yardımcılığı ve bölüm başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. Temmuz 2020’den itibaren çalışmalarını bağımsız araştırmacı ve eğitmen olarak sürdürmektedir.
  • Yönetim Kurulu Üyesi (2020 Şubat itibarıyla)
   23 Eylül, İzmir doğumlu. Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunu. Klinik psikoloji alanında bütünleşik doktora eğitimini aynı üniversitede tamamlamıştır. 2020 yılında doktora derecesini alan Şahin, 2011-2020 yılları arasında ilgili üniversitede araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. Eylül 2020'den itibaren araştırmalarını bağımsız olarak yürüten Şahin, çocuk, kadın ve hayvan hakları konusunda eğitmen rolünü sürdürmekte ve özel bir merkezde çocuk, genç ve ailelere danışmanlık hizmeti vermektedir.
  • Yönetim Kurulu Üyesi
   13 Eylül, Ankara doğumlu. Psikoloji lisans derecesini 2002 yılında, klinik psikoloji yüksek lisans derecesini ise 2005 yılında Hacettepe Üniversitesinden alan Akıncı Özdurulmuş hâlen aynı üniversitenin sporda psikososyal alanlar doktora programında eğitimine devam etmektedir.
  • Yönetim Kurulu Üyesi (2020 Mart itibarıyla)
   26 Şubat, Ankara doğumlu. Psikoloji lisans derecesini Ege Üniversitesinden 2007 yılında alan Tezer Yörük, klinik psikoloji alanındaki bütünleşik doktora derecesini 2016 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesinden almıştır. Kültürel farklılıklar, evlilik doyumu, çift ve aile terapisi, çocuk odaklı aile terapisi ve oyun psikoeğitsel terapi çalışmaları yürüten ve muhtelif kamu kurumları ile özel kuruluşlar ve akademik kurumlarda görev alan Tezer Yörük, hâlen Uluslararası Kıbrıs Üniversitesinin akademik kadrosunda çalışmalarını sürdürmektedir.
  • Yönetim Kurulu Üyesi
   24 Ekim, Ankara doğumlu. ODTÜ Psikoloji Bölümü mezunu olan Başal, hâlen Çankaya Belediyesinde psikolog olarak görev yapıyor.
  • Yönetim Kurulu Üyesi
   Psikoloji lisans derecesini İstanbul Bilgi Üniversitesinden, uygulamalı psikoloji alanındaki yüksek lisans derecesini ise "Alkol Bağımlılarında Kişilerarası İlişki Tarzları" başlıklı çalışmasıyla İstanbul Ticaret Üniversitesinden aldı. 2016-2018 yılları arasında Travma Çalışmaları Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Özdemir Eke, on yılı aşkın süredir birçok sivil toplum kuruluşunda söyleşi, panel ve konferansta eğitimci olarak görev almaktadır. İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'nde bağımlılık eğitimini tamamlayan Özdemir Eke, başta psikolojik travmalar olmak üzere kaygı bozuklukları, depresyon, bağımlılık, kayıp-yas, göç, duygudurum bozuklukları ve ilişki sorunlarına odaklanmaktadır.
  • Yönetim Kurulu Üyesi (2021 Şubat itibarıyla)
   13 Nisan, Ankara doğumlu. DTCF Psikoloji Bölümü mezunu. Klinik psikoloji alanındaki yüksek lisans ve adli psikoloji alanındaki doktora derecelerini Ankara Üniversitesinden alan ve 2006-2021 yılları arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında görev yapan Üstün Güllü, hâlen Düzce Üniversitesi Psikoloji Bölümünde akademisyen olarak çalışmaktadır.
  • Yönetim Kurulu Üyesi (2018 Nisan-2019 Eylül)
   17 Kasım, Samsun doğumlu. Dicle Üniversitesi Psikoloji Bölümünden mezun olduktan sonra sonra klinik psikoloji alanındaki yüksek lisans ve doktora derecelerini Ankara Üniversitesinden aldı.
  • Genel Sekreter (2018 Nisan-2020 Şubat)
   17 Aralık 1983, Samsun doğumlu. Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunu. Gelişimsel sosyal psikoloji alanındaki yüksek lisans öğrenimini Ufuk Üniversitesinde tamamladı. Türk Psikologlar Derneği bünyesinde 2011-2016 döneminde genel merkez koordinatörü olarak görev yapan Ebru Ergin, hâlen Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümünde doktora öğrenimine devam ediyor ve Uluslararası Çocuk Merkezinde çocuk hakları alanında çalışıyor.
  • Yönetim Kurulu Üyesi (2018 Nisan-2020 Mart)
  • Genel Sekreter (2020 Nisan-2021 Şubat)
   10 Nisan, İstanbul doğumlu. ODTÜ Psikoloji Bölümü mezunu. Endüstri ve örgüt psikolojisi alanındaki yüksek lisans ve sosyal psikoloji alanındaki doktora derecelerini de aynı üniversiteden alan Demirutku, hâlen TED Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümünde akademisyen olarak çalışıyor.
  • Şube Başkanı
  • Şube Başkan Yardımcısı
 • 2016 - 2018 - Yönetim Kurulu
  • Genel Başkan
   Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunu. Klinik psikoloji alanındaki yüksek lisans derecesini ODTÜ'den, aynı alandaki doktora derecesini ise Hacettepe Üniversitesinden alan Soygüt Pekak, 1988 ile 1992 yılları arasında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalında klinik psikolog, 1992 ile 2005 yılları arasında ise Hacettepe Üinversitesi Psikoloji Bölümü bünyesinde öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. İkisi 2006-2010, biri 2016-2018 arası olmak üzere üç dönem genel başkanlık görevi yürütmüş olan Soygüt Pekak, şema terapi modelinde değişim süreçleri üzerine bir dizi nitel araştırmalar yürütmektedir.
 • 2014 - 2016 - Yönetim Kurulu
 • 2012 - 2014 - Yönetim Kurulu
 • 2010 - 2012 - Yönetim Kurulu
 • 2008 - 2010 - Yönetim Kurulu
  • Genel Başkan
   Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunu. Klinik psikoloji alanındaki yüksek lisans derecesini ODTÜ'den, aynı alandaki doktora derecesini ise Hacettepe Üniversitesinden alan Soygüt Pekak, 1988 ile 1992 yılları arasında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalında klinik psikolog, 1992 ile 2005 yılları arasında ise Hacettepe Üinversitesi Psikoloji Bölümü bünyesinde öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. İkisi 2006-2010, biri 2016-2018 arası olmak üzere üç dönem genel başkanlık görevi yürütmüş olan Soygüt Pekak, şema terapi modelinde değişim süreçleri üzerine bir dizi nitel araştırmalar yürütmektedir.
 • 2006 - 2008 - Yönetim Kurulu
  • Genel Başkan
   Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunu. Klinik psikoloji alanındaki yüksek lisans derecesini ODTÜ'den, aynı alandaki doktora derecesini ise Hacettepe Üniversitesinden alan Soygüt Pekak, 1988 ile 1992 yılları arasında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalında klinik psikolog, 1992 ile 2005 yılları arasında ise Hacettepe Üinversitesi Psikoloji Bölümü bünyesinde öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. İkisi 2006-2010, biri 2016-2018 arası olmak üzere üç dönem genel başkanlık görevi yürütmüş olan Soygüt Pekak, şema terapi modelinde değişim süreçleri üzerine bir dizi nitel araştırmalar yürütmektedir.
 • 2004 - 2006 - Yönetim Kurulu
 • 2002 - 2004 - Yönetim Kurulu
 • 2001 - 2002 - Yönetim Kurulu
 • 2000 - 2001 - Yönetim Kurulu
 • 1999 - 2000 - Yönetim Kurulu
 • 1998 - 1999 - Yönetim Kurulu
 • 1997 - 1998 - Yönetim Kurulu
 • 1996 - 1997 - Yönetim Kurulu
 • 1995 - 1996 - Yönetim Kurulu
 • 1994 - 1995 - Yönetim Kurulu
 • 1993 - 1994 - Yönetim Kurulu
 • 1992 - 1993 - Yönetim Kurulu
 • 1990 - 1992 - Yönetim Kurulu
 • 1989 - 1990 - Yönetim Kurulu
 • 1988 - 1989 - Yönetim Kurulu
 • 1987 - 1988 - Yönetim Kurulu
 • 1986 - 1987 - Yönetim Kurulu
 • 1985 - 1986 - Yönetim Kurulu
 • 1984 - 1985 - Yönetim Kurulu
  • Genel Başkan
 • 1983 - 1984 - Yönetim Kurulu
  • Genel Başkan
 • 1982 - 1983 - Yönetim Kurulu
 • 1981 - 1982 - Yönetim Kurulu
  • Genel Başkan
   1950, Bursa doğumlu. Psikoloji lisans derecesini Hacettepe Üniversitesinden alan Öktem, doktor unvanını 1983 yılında, profesör unvanını ise 1998 yılında aynı üniversiteden aldı. Türk Psikologlar Derneğinin ilk sıradaki kurucu üyesi olan Öktem, emekli olduğu 2017 yılına dek Hacettepe Üniversitesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM) Bilim Kurulu Üyesi ve Türkiye Zeka Vakfının kurucu üyesi olan Öktem, çocuk-genç ve anne babalara yönelik çalışmalarda bulunmaktadır.
 • 1979 - 1981 - Yönetim Kurulu
 • 1978 - 1979 - Yönetim Kurulu
  • Genel Başkan
 • 1977 - 1978 - Yönetim Kurulu
 • 1976 - 1977 - Yönetim Kurulu
  • Kurucu Genel Başkan
   1950, Bursa doğumlu. Psikoloji lisans derecesini Hacettepe Üniversitesinden alan Öktem, doktor unvanını 1983 yılında, profesör unvanını ise 1998 yılında aynı üniversiteden aldı. Türk Psikologlar Derneğinin ilk sıradaki kurucu üyesi olan Öktem, emekli olduğu 2017 yılına dek Hacettepe Üniversitesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM) Bilim Kurulu Üyesi ve Türkiye Zeka Vakfının kurucu üyesi olan Öktem, çocuk-genç ve anne babalara yönelik çalışmalarda bulunmaktadır.
>