• 2018 - 2020 - Yönetim Kurulu
  • Genel Başkan
   17 Eylül, Zile doğumlu. ODTÜ Psikoloji Bölümü mezunu. Yüksek lisans ve doktorasını aynı üniversitede tamamladıktan sonra bir süre klinik psikolog olarak çalıştı. Türk Psikologlar Derneği bünyesinde 2004-2006 döneminde yönetim kurulu üyesi, 2006-2008 döneminde genel başkan yardımcısı, 2008-2010 döneminde denetleme kurulu üyesi ve 2016-2018 döneminde etik kurulu üyesi olarak görev yapan Okan Cem Çırakoğlu, hâlen Başkent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölüm Başkanlığını yürütüyor.
  • Genel Başkan Yardımcısı
   18 Ocak, İstanbul doğumlu. ODTÜ Psikoloji Bölümü mezunu. Özel eğitim alanındaki yüksek lisans öğrenimini Ankara Üniversitesinde, klinik psikoloji alanındaki doktorasını ODTÜ'de tamamlayan İlkiz Altınoğlu Dikmeer, Türk Psikologlar Derneği bünyesinde 1995-1996 yıllarında yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptı. Hâlen Çankırı Karatekin Üniversitesi Psikoloji Bölümünde akademisyen olarak çalışıyor.
  • Genel Başkan Yardımcısı
   10 Nisan, İzmir doğumlu. ODTÜ Psikoloji Bölümü mezunu. Yüksek lisans ve doktorasını aynı Hacettepe Üniversitesinde tamamlayan Sait Uluç, Türk Psikologlar Derneği bünyesinde 2006 -2008 döneminde yönetim kurulu üyesi, 2008-2010 döneminde ise denetim kurulu üyesi olarak görev aldı. Hâlen Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümünde akademisyen olarak çalışıyor; aynı üniversitede Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevini yürütüyor.
  • Genel Sayman
   9 Ağustos, Ankara doğumlu. Ankara Üniversitesi DTFC Psikoloji Bölümü mezunu. 2000-2004 yılları arasında, Marmara Depreminin ardından bölgede sivil toplum kuruluşları ile psikososyal destek projelerinde görev yapmıştır. 2000 yılından bu yana Travma, Afet ve Kriz Birimi üyesidir. On beş yılı aşkın süredir farklı gelişen çocuklar ve aileleri ile çalışan Ulutaş Akarken, 2013 yılında psikodrama grup psikoterapisi eğitimini tamamlamış olup aynı yıldan beri psikodrama terapisti-psikodrama eğitmeni olarak görev yapmaktadır.
  • Yönetim Kurulu Üyesi (2019 Eylül itibarıyla)
   15 Haziran, Bandırma doğumlu. ODTÜ Psikoloji Bölümü mezunu. Klinik psikoloji alanındaki yüksek lisans öğrenimini aynı üniversitede tamamladıktan sonra gelişim psikolojisi alanındaki doktora derecesini Ege Üniversitesinden alan Cihanoğlu, 1999-2005 yılları arasında çeşitli özel kurumlar ile kamu kuruluşlarında psikolog olarak görev yapmıştır. 2005-2020 yıllarında öğretim üyesi olarak çalıştığı Atılım Üniversitesi Psikoloji Bölümünde, bölüm başkan yardımcılığı ve bölüm başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. Temmuz 2020’den itibaren çalışmalarını bağımsız araştırmacı ve eğitmen olarak sürdürmektedir.
  • Yönetim Kurulu Üyesi (2020 Şubat itibarıyla)
   23 Eylül, İzmir doğumlu. Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunu. Klinik psikoloji alanında bütünleşik doktora eğitimini aynı üniversitede tamamlamıştır. 2020 yılında doktora derecesini alan Şahin, 2011-2020 yılları arasında ilgili üniversitede araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. Eylül 2020'den itibaren araştırmalarını bağımsız olarak yürüten Şahin, çocuk, kadın ve hayvan hakları konusunda eğitmen rolünü sürdürmekte ve özel bir merkezde çocuk, genç ve ailelere danışmanlık hizmeti vermektedir.
  • Yönetim Kurulu Üyesi
   13 Eylül, Ankara doğumlu. Psikoloji lisans derecesini 2002 yılında, klinik psikoloji yüksek lisans derecesini ise 2005 yılında Hacettepe Üniversitesinden alan Akıncı Özdurulmuş hâlen aynı üniversitenin sporda psikososyal alanlar doktora programında eğitimine devam etmektedir.
  • Yönetim Kurulu Üyesi (2020 Mart itibarıyla)
   26 Şubat, Ankara doğumlu. Psikoloji lisans derecesini Ege Üniversitesinden 2007 yılında alan Tezer Yörük, klinik psikoloji alanındaki bütünleşik doktora derecesini 2016 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesinden almıştır. Kültürel farklılıklar, evlilik doyumu, çift ve aile terapisi, çocuk odaklı aile terapisi ve oyun psikoeğitsel terapi çalışmaları yürüten ve muhtelif kamu kurumları ile özel kuruluşlar ve akademik kurumlarda görev alan Tezer Yörük, hâlen Uluslararası Kıbrıs Üniversitesinin akademik kadrosunda çalışmalarını sürdürmektedir.
  • Yönetim Kurulu Üyesi
   24 Ekim, Ankara doğumlu. ODTÜ Psikoloji Bölümü mezunu olan Başal, hâlen Çankaya Belediyesinde psikolog olarak görev yapıyor.
  • Yönetim Kurulu Üyesi
   Psikoloji lisans derecesini İstanbul Bilgi Üniversitesinden, uygulamalı psikoloji alanındaki yüksek lisans derecesini ise "Alkol Bağımlılarında Kişilerarası İlişki Tarzları" başlıklı çalışmasıyla İstanbul Ticaret Üniversitesinden aldı. 2016-2018 yılları arasında Travma Çalışmaları Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Özdemir Eke, on yılı aşkın süredir birçok sivil toplum kuruluşunda söyleşi, panel ve konferansta eğitimci olarak görev almaktadır. İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'nde bağımlılık eğitimini tamamlayan Özdemir Eke, başta psikolojik travmalar olmak üzere kaygı bozuklukları, depresyon, bağımlılık, kayıp-yas, göç, duygudurum bozuklukları ve ilişki sorunlarına odaklanmaktadır.
  • Yönetim Kurulu Üyesi (2021 Şubat itibarıyla)
   13 Nisan, Ankara doğumlu. DTCF Psikoloji Bölümü mezunu. Klinik psikoloji alanındaki yüksek lisans ve adli psikoloji alanındaki doktora derecelerini Ankara Üniversitesinden alan ve 2006-2021 yılları arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında görev yapan Üstün Güllü, hâlen Düzce Üniversitesi Psikoloji Bölümünde akademisyen olarak çalışmaktadır.
  • Yönetim Kurulu Üyesi (2018 Nisan-2019 Eylül)
   17 Kasım, Samsun doğumlu. Dicle Üniversitesi Psikoloji Bölümünden mezun olduktan sonra sonra klinik psikoloji alanındaki yüksek lisans ve doktora derecelerini Ankara Üniversitesinden aldı.
  • Genel Sekreter (2018 Nisan-2020 Şubat)
   17 Aralık 1983, Samsun doğumlu. Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunu. Gelişimsel sosyal psikoloji alanındaki yüksek lisans öğrenimini Ufuk Üniversitesinde tamamladı. Türk Psikologlar Derneği bünyesinde 2011-2016 döneminde genel merkez koordinatörü olarak görev yapan Ebru Ergin, hâlen Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümünde doktora öğrenimine devam ediyor ve Uluslararası Çocuk Merkezinde çocuk hakları alanında çalışıyor.
  • Yönetim Kurulu Üyesi (2018 Nisan-2020 Mart)
  • Genel Sekreter (2020 Nisan-2021 Şubat)
   10 Nisan, İstanbul doğumlu. ODTÜ Psikoloji Bölümü mezunu. Endüstri ve örgüt psikolojisi alanındaki yüksek lisans ve sosyal psikoloji alanındaki doktora derecelerini de aynı üniversiteden alan Demirutku, hâlen TED Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümünde akademisyen olarak çalışıyor.
 • 2016 - 2018 - Yönetim Kurulu
  • Genel Başkan
   Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunu. Klinik psikoloji alanındaki yüksek lisans derecesini ODTÜ'den, aynı alandaki doktora derecesini ise Hacettepe Üniversitesinden alan Soygüt Pekak, 1988 ile 1992 yılları arasında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalında klinik psikolog, 1992 ile 2005 yılları arasında ise Hacettepe Üinversitesi Psikoloji Bölümü bünyesinde öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. İkisi 2006-2010, biri 2016-2018 arası olmak üzere üç dönem genel başkanlık görevi yürütmüş olan Soygüt Pekak, şema terapi modelinde değişim süreçleri üzerine bir dizi nitel araştırmalar yürütmektedir.
 • 2014 - 2016 - Yönetim Kurulu
 • 2012 - 2014 - Yönetim Kurulu
 • 2010 - 2012 - Yönetim Kurulu
 • 2008 - 2010 - Yönetim Kurulu
  • Genel Başkan
   Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunu. Klinik psikoloji alanındaki yüksek lisans derecesini ODTÜ'den, aynı alandaki doktora derecesini ise Hacettepe Üniversitesinden alan Soygüt Pekak, 1988 ile 1992 yılları arasında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalında klinik psikolog, 1992 ile 2005 yılları arasında ise Hacettepe Üinversitesi Psikoloji Bölümü bünyesinde öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. İkisi 2006-2010, biri 2016-2018 arası olmak üzere üç dönem genel başkanlık görevi yürütmüş olan Soygüt Pekak, şema terapi modelinde değişim süreçleri üzerine bir dizi nitel araştırmalar yürütmektedir.
 • 2006 - 2008 - Yönetim Kurulu
  • Genel Başkan
   Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunu. Klinik psikoloji alanındaki yüksek lisans derecesini ODTÜ'den, aynı alandaki doktora derecesini ise Hacettepe Üniversitesinden alan Soygüt Pekak, 1988 ile 1992 yılları arasında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalında klinik psikolog, 1992 ile 2005 yılları arasında ise Hacettepe Üinversitesi Psikoloji Bölümü bünyesinde öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. İkisi 2006-2010, biri 2016-2018 arası olmak üzere üç dönem genel başkanlık görevi yürütmüş olan Soygüt Pekak, şema terapi modelinde değişim süreçleri üzerine bir dizi nitel araştırmalar yürütmektedir.
 • 2004 - 2006 - Yönetim Kurulu
 • 2002 - 2004 - Yönetim Kurulu
 • 2001 - 2002 - Yönetim Kurulu
 • 2000 - 2001 - Yönetim Kurulu
 • 1999 - 2000 - Yönetim Kurulu
 • 1998 - 1999 - Yönetim Kurulu
 • 1997 - 1998 - Yönetim Kurulu
 • 1996 - 1997 - Yönetim Kurulu
 • 1995 - 1996 - Yönetim Kurulu
 • 1994 - 1995 - Yönetim Kurulu
 • 1993 - 1994 - Yönetim Kurulu
 • 1992 - 1993 - Yönetim Kurulu
 • 1990 - 1992 - Yönetim Kurulu
 • 1989 - 1990 - Yönetim Kurulu
 • 1988 - 1989 - Yönetim Kurulu
 • 1987 - 1988 - Yönetim Kurulu
 • 1986 - 1987 - Yönetim Kurulu
 • 1985 - 1986 - Yönetim Kurulu
 • 1984 - 1985 - Yönetim Kurulu
 • 1983 - 1984 - Yönetim Kurulu
 • 1982 - 1983 - Yönetim Kurulu
 • 1981 - 1982 - Yönetim Kurulu
  • Genel Başkan
   1950, Bursa doğumlu. Psikoloji lisans derecesini Hacettepe Üniversitesinden alan Öktem, doktor unvanını 1983 yılında, profesör unvanını ise 1998 yılında aynı üniversiteden aldı. Türk Psikologlar Derneğinin ilk sıradaki kurucu üyesi olan Öktem, emekli olduğu 2017 yılına dek Hacettepe Üniversitesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM) Bilim Kurulu Üyesi ve Türkiye Zeka Vakfının kurucu üyesi olan Öktem, çocuk-genç ve anne babalara yönelik çalışmalarda bulunmaktadır.
 • 1979 - 1981 - Yönetim Kurulu
 • 1978 - 1979 - Yönetim Kurulu
 • 1977 - 1978 - Yönetim Kurulu
 • 1976 - 1977 - Yönetim Kurulu
  • Kurucu Genel Başkan
   1950, Bursa doğumlu. Psikoloji lisans derecesini Hacettepe Üniversitesinden alan Öktem, doktor unvanını 1983 yılında, profesör unvanını ise 1998 yılında aynı üniversiteden aldı. Türk Psikologlar Derneğinin ilk sıradaki kurucu üyesi olan Öktem, emekli olduğu 2017 yılına dek Hacettepe Üniversitesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM) Bilim Kurulu Üyesi ve Türkiye Zeka Vakfının kurucu üyesi olan Öktem, çocuk-genç ve anne babalara yönelik çalışmalarda bulunmaktadır.