• Yetkisiz Faaliyette Bulunma
  Denizli 8.
  Asliye Ceza M.
  2016/508 E.
  2016/935 K.
  Ya*** AT***
  (37*******96)
  27.12.2016
  Hüküm giydi. (HAGB)
 • Klinik Psikolog Unvanı Kullanımı
  Bakırköy 36.
  Asliye Ceza M.
  2017/241 E.
  2017/481 K.
  Ev*** KU***
  (36*******72)
  13.07.2017
  Hüküm giydi. (HAGB)
 • Psikolog Unvanı Kullanımı
  Konya 10.
  Asliye Ceza M.
  2017/602 E.
  Na*** ÇA*** DU***
  10.05.2018
  Hüküm giydi. (HAGB)
 • Klinik Psikolog Unvanı Kullanımı
  Adana 7.
  Asliye Ceza M.
  2020/214 E.
  2020/451 K.
  Ba*** İK***
  (13*******16)
  17.12.2020
  Hüküm giydi. (Hapis ve APC)
 • Psikoterapist Unvanı Kullanımı
  Kayseri 8.
  Asliye Ceza M.
  2020/121 E.
  2021/33 K.
  Ad*** SE***
  (34*******34)
  21.01.2021
  Hüküm giydi. (HAGB)
 • Psikolog Unvan Kullanımı
  Kayseri 15.
  Asliye Ceza M.
  2020/698 E.
  2021/230 K.
  Ef*** Se*** ÇE***
  (42*******42)
  10.02.2021
  Hüküm giydi. (HAGB)
 • Yetkisiz Faaliyette Bulunma
  Kayseri 16.
  Asliye Ceza M.
  2020/165 E.
  Al*** DE***
  (20*******78)
  07.04.2021
  Hüküm giydi. (Hapis ve APC)
>